VÅRA MODELLER

Dp Backcasting™

Backcasting är ett framgångsrikt sätt att närma sig framtiden. Planeringsmetoden är framför allt användbar vid komplexa frågor. Den grundläggande frågan som dp backcastingTM ställer är: Vad ska vi göra idag för att visionen ska bli möjlig imorgon? Börjar med att ha visionen i åtanke. Tittar bakåt från visionen till nuläget. Gå steg för steg mot visionen med tanken ”Vad kan jag göra nu för att nå denna vision?” Tillbaka till Fastighetsutveckling