VÅRA METODER

Dp intressentdialog™

Vi strävar efter att skapa nytta för alla involverade intressenter. För att formulera mål och sätta ramarna har vi utvecklat en dialogmetod. Den utgår från intressenternas behov och krav samt platsens egenskaper och möjligheter. Som processledare får vi en helhetsbild och med en aktiv dialog har vi möjlighet att lyfta fram det ingen tänkt på. Ramarna kan vidgas, en samsyn kan skapas och slutnyttan höjs.

Tillbaka till Fastighetsutveckling