Loading...

Vår styrka

Vår styrka = [kompetens × erfarenhet × vilja]

Kompetens och erfarenhet blir inget om du inte har viljan, som för oss är synonymt med att vara proaktiva. Vi har också viljan att se till helheten, dvs. att se affärsnyttan i slutprodukten och totalkostnaden under dess tillblivande.

Vi är en oberoende partner i fastighetsutveckling. Vi utvecklar och tar tillvara de förutsättningar som finns så att fastigheten förädlas optimalt. Vi ser möjligheterna som skapar en efterfrågan eller utgår från ett behov som söker en lösning.

Vi har stor erfarenhet av de olika skedena i en fastighets utveckling och förädling. Vi är väl insatta i problematiken och är väl förtrogna med de olika frågorna och när de uppstår under projektets gång.

Som oberoende partner är vår lojalitet riktad mot projektets slutmål – att maximera affärsnyttan och optimera resurserna på vägen dit.

Development partner är i sammanhanget ungt, det startades 09-09-09. Vår verksamhetsidé är att alla medarbetares erfarenhet och kompetens tillsammans blir en hävstång som kan lyfta en affär.

Våra värderingar

Allt vårt arbete baserar sig på medvetet valda värderingar; helhetssyn, nyfikenhet, enkelhet, respekt och generositet. Dessa genomsyrar allt vi gör, från analysen, vid målformuleringen och i processen.