Vi är Development Partner

Som oberoende partner utvecklar vi mark- och fastighetsprojekt som bidrar till högre livskvalitet samt ett mer hållbart och klokt samhälle.


Vi utvecklar mark- och fastighetsprojekt

Vi är verksamma i hela förädlingskedjan från att identifiera utvecklingsbara projekt, från planskedet till genomförandet i roller som projektchef, projektledare eller rådgivare. Genom att vi är en oberoende partner har vi möjligheten att ha slutmålet i fokus under hela processen.

Vi utför även projekt i egen regi eller som delägande part i joint venture.  

Fastighetsutveckling, infrastruktur

Tjänster

Fastighetsutveckling – ta vara på möjligheterna
Planskedet – realisering av möjligheterna
Projektledning – för smidiga processer
Infrastruktur – grundläggande funktioner i samhället
Fastighetsjuridik och lantmäteri – rådgivning samt trygghet inför fastighetsaffärer

Läs mer

Utveckla mark

Vi söker mark och projekt

Vi söker er som:
– Önskar sälja mark som vi kan utveckla.
– Söker en partner för ett gemensamt markförvärv, en markanvisning eller en planansökan.
– Vill ingå i ett joint venture samarbete med oss.

Kontakta Henrik Andersson

Läs mer

Varberg Västerport

Lösning för utmanande trekantstomt

Södra Änggården

Oberoende coach i stadsutvecklingsprojekt

Backadalen

Värdehöjning på mark utanför detaljplanen

Case – vad vi har gjort

Följ oss på LinkedIn

Vi stöder SOS Barnbyars arbete för Ukrainas framtid

Över 3 miljoner ukrainska barn är berövade tillgången till utbildning, och har därmed
fråntagits en grundläggande rättighet. Årets julklapp är därför ett bidrag till
SOS Barnbyar och deras arbete för att få tillbaka Ukrainas barn till skolan.