Vi är Development Partner

Som oberoende partner utvecklar vi mark- och fastighetsprojekt som bidrar till högre livskvalitet samt ett mer hållbart och klokt samhälle.


Vi utvecklar mark- och fastighetsprojekt

Vi är verksamma i hela förädlingskedjan från att identifiera utvecklingsbara projekt, från planskedet till genomförandet i roller som projektchef, projektledare eller rådgivare. Genom att vi är en oberoende partner har vi möjligheten att ha slutmålet i fokus under hela processen.

Vi utför även projekt i egen regi eller som delägande part i joint venture.  

Fastighetsutveckling, infrastruktur

Tjänster

Fastighetsutveckling – ta vara på möjligheterna
Planskedet – realisering av möjligheterna
Projektledning – för smidiga processer
Infrastruktur – grundläggande funktioner i samhället
Fastighetsjuridik och lantmäteri – rådgivning samt trygghet inför fastighetsaffärer

Läs mer

Utveckla mark

Vi söker mark och projekt

Vi söker er som:
– Önskar sälja mark som vi kan utveckla.
– Söker en partner för ett gemensamt markförvärv, en markanvisning eller en planansökan.
– Vill ingå i ett joint venture samarbete med oss.

Kontakta Henrik Andersson

Läs mer

Varberg Västerport

Lösning för utmanande trekantstomt

Södra Änggården

Oberoende coach i stadsutvecklingsprojekt

Backadalen

Värdehöjning på mark utanför detaljplanen

Case – vad vi har gjort

Följ oss på LinkedIn

Trendar: Konvertering av kontor till bostäder
Vi har erfarenheten och förmågan