Integrerad fastighetsutveckling

Vi på development partner skapar idéer till och utvecklar fastigheter samt kan svara för genomförandet. Vi gör det tillsammans med partners och för egen räkning.

En fastighet är ingen ö utan en del av ett samhälle. Därför väger vi in alla intressenters perspektiv vilket ger en hävstång i slutproduktens affärsnytta. Vi kallar det för integrerad fastighetsutveckling.

VAD VI GJORT

Case som visar på skapa nytta

Se våra exempel på vad vi gjort och den nytta vi skapat. Det genom att antingen ta vara på en plats möjligheter eller hur processen kan göras bättre.

CASE

HUR VI GÖR

Tre frågor

Inför utveckling och föra en process vidare ställer vi oss tre frågor:
Vad har vi – i rummet, i sammanhanget eller i processen
Vad vill vi – för att ta vara på och utveckla rummet i dess sammanhang eller för en smartare process som för oss mot ett tydligt mål.
Vad gör vi – genom att ha svaren på de två föregående frågorna blir vägen till hur både kortare och mer rak.

FASTIGHETSUTVECKLING

PROCESSMODELLER

Hur vi arbetar

Det kan hända att vi tänker utanför boxen men helst tar vi hjälp av våra egen-utvecklade processer för att få struktur.
Samtidigt är vår filosofi enkel;
Den billigaste kvadratmetern är den som inte byggs och den dyraste kvadratmetern är den som inte behövs – därför fokuserar vi på verksamhetens behov.

PROCESSER & METODER

DET HÄR TYCKER VI ÄR VIKTIGT

Våra värderingar

Allt vårt arbete baserar sig på ett gott omdöme och medvetet valda värderingar; helhetssyn, nyfikenhet, enkelhet, respekt och generositet. Dessa genomsyrar allt vi gör, från analysen, vid målformuleringen och i processen.

LÄS MER OM OSS

SCROLL