Fastighetsutveckling &
Investering

PROJEKT BACKADALEN


Vi utvecklar projekt i egen regi eller i Joint Ventures där vi delar möjligheter, risker och kunskap tillsammans med partners.

Är du intresserad av investering i fastigheter har vi en portfölj med olika möjligheter.

Fastighetsutveckling

Där vi själva initierar och äger projektet. Vi förvärvar såväl kommunal som privat mark i olika skeden av processen. Allt från råmark innan en detaljplaneprocess till färdiga bostadstomter. Vi har stor erfarenhet av att bedöma markanvändning och vilken kvalité som marknaden efterfrågar. Vår kompetens ger ett helhetsgrepp till att exempelvis bygga ett fullt fungerande bostadsområde med tillhörande infrastruktur som gator, grönytor, VA, belysning m.m. eller att skapa drömhuset inom den enskilda tomten.

Läs mer på vårt projekt Backadalen.

Investering i markprojekt

Gemensamt initierar, utvecklar och äger vi projekt ihop med en eller flera partners. Vi bildar ett gemensamt aktiebolag där ägarandelen utformas efter projektets och bolagens förutsättningar. Projekten kan vara från idé till färdigställt projekt eller en del av utvecklingsprocessen. Ingång sker genom exempelvis ett markförvärv, en markanvisning eller en planansökan. Vi tar ett gemensamt ansvar för projektets processer och är delaktiga i byggproduktionen genom egen entreprenad eller bevakning av extern. Projekten utgår i huvudsak av småhus, radhus och flerbostadshus men även handel, lager och logistik. 

Läs mer på vårt Joint Venture-samarbete Mölnlyckes Haga.

Har ni mark att sälja eller söker en samarbetspartner till en projektidé?

Vänligen kontakta Henrik Andersson

Epost: henrik.andersson@developmentpartner.se

Telefon: +46 702 64 10 25