Metod

Projekt Södra Änggården


Realisering av idéer

I vår roll som projektidégivare, projektchef eller projektledare arbetar vi med projektets bästa för ögonen. Som stöd för vårt arbete har vi utvecklat metoder som mer strukturerat kan väga in olika aspekter och ta projekt från vision till verklighet.

Tre frågor

Inför utveckling och föra en process vidare ställer vi oss tre frågor:

Vad har vi

i rummet, i sammanhanget
eller i processen

Vad vill vi

för att ta vara på och utveckla rummet i dess sammanhang eller för en smartare process som för oss mot ett tydligt mål

Vad gör vi

genom att ha svaren på de två föregående frågorna blir vägen till hur både kortare och mer rak

Vi har utvecklat egna modeller för att säkerställa en strukturerad process

Dp Backcasting

Backcasting är ett framgångsrikt sätt att närma sig framtiden. Planeringsmetoden är framför allt användbar vid komplexa frågor. Den grundläggande frågan som dp backcastingTM ställer är:
Vad ska vi göra idag för att visionen ska bli möjlig imorgon?
Börjar med att ha visionen i åtanke. Titta bakåt från visionen till nuläget.

Gå steg för steg mot visionen med tanken ”Vad kan jag göra nu för att nå denna vision?”

Dp intressentdialog

Vi strävar efter att skapa nytta för alla involverade intressenter. För att formulera mål och sätta ramarna har vi utvecklat en dialogmetod. Den utgår från intressenternas behov och krav samt platsens egenskaper och möjligheter. Som processledare får vi en helhetsbild och med en aktiv dialog har vi möjlighet att lyfta fram det som är mest väsentligt för projektets framgång. Ramarna kan vidgas, en samsyn kan skapas och slutnyttan höjs.