Case

Presenterade case är exempel på projekt som vi utfört på eget initiativ, med eller utan partners i joint venture, eller på kunds uppdrag.
En gemensam nämnare är att vi alltid är proaktiva i projekten genom att:

Ta vara på möjligheterna – Vi har oftast utgått från en plats för att se hur rummet skulle kunna utnyttjas bättre. Det på ett sätt som både gagnar platsen och bidrar till omgivningen och samhället i stort.

Utveckla processerna – Lika intressant är hur man utifrån ett helhetsperspektiv som involverar alla intressenter på ett smart sätt kan utveckla vägen till målet, det vill säga processen.