Case

De case som du kan se här har ett eller båda av två perspektiv:

Ta vara på möjligheterna – Vi har oftast utgått från en plats för att se hur rummet skulle kunna utnyttjas bättre. Det på ett sätt som både gagnar platsen och bidrar till omgivningen och samhället i stort.

Utveckla processer – Lika intressant är hur man utifrån ett helhetsperspektiv som involverar alla intressenter på ett smart sätt kan utveckla vägen till målet, det vill säga processen.