Egnahemsgatan, Göteborg

Förtroende att anlägga gata på kommunal mark

Anläggning av en gata sker normalt i kommunal försorg, från planering och handläggning till faktisk anläggning.
I projekteringen av vårt bostadsprojekt i Backa där vi förvärvat och fått igenom detaljplan på tidigare icke planlagd mark såg vi en möjlig gatudragning, där en återvändsgata fick en naturlig vidaredragning.
I detta sammanhang har vi därför gjort något unikt, vi fick Göteborgs kommuns förtroende att svara för gatuanläggningen, på kommunal mark. Tid för kommunens handläggares frigjordes och de befintliga boende som berördes såg enbart fördelar.