Havsnära bostadsprojekt i egen regi

Brännö är en vacker och levande skärgårdsö i Göteborgs södra skärgård. Snabba förbindelser till Saltholmen gör Brännö attraktivt för helårsbosättning. Under 2021 fanns här en fastighet till salu med beskrivningen: Stor tomt med två byggrätter. Fastigheten hade då redan varit med i SVT:s succeprogram ”Arvinge okänd”.

Vi såg andra möjligheter med gällande detaljplan och noterade att fastigheten kunde delas i tre tomter istället för två. I kommunens övergripande dokument framgick även att tomten hade förutsättningar för ytterligare byggrätter. Mot denna bakgrund köpte vi fastigheten, avstyckning påbörjades och planansökan lämnades in.

Planansökan redovisar tre st flerbostadshus i två våningar med cirka 15 lägenheter. Bebyggelsens placering tar avstamp i befintlig topografi. Skala och gestaltning på föreslagna hus förhåller sig till Brännös befintliga byggnadskaraktär. Byggnadsvolymerna hålls låga för att ge intrycket av ”småhus” snarare än flerbostadshus men är samtidigt ett samtida tillskott. Arketypiska sadeltak och fasader av träpanel förstärker den karaktären ytterligare.

Numera utgörs området av tre fastigheter för småhusändamål varav den ena fastigheten har ett positivt planbesked för framtida flerbostadshus.

För mer info kontakta Henrik Andersson.

Läs mer om våra tjänster inom Planskede samt Fastighetsjuridik och lantmäteri.

Fastighetsutveckling av tomt, lantmäteri

Fastighetsutveckling av bostadsrättsprojekt i egen regi, lantmäteri kompetens