Generalkonsult med ansvar för helheten

På uppdrag av: Obligo Real Estate
Vår roll: Rådgivare, projektchef, projektledare, byggledare och hyresgästsamordnare

Ombyggnation av Kruthuset, centrala Göteborg

Kruthuset 17 är ursprungligen ett hus byggt av Posten för Posten för att hantera postsortering och distribution för västra Sverige. Sedan början av 2000-talet har huset genomgått en förändringsresa, från renodlad logistikfastighet till en mix av verksamheter och kontor för flertalet kontorshyresgäster samt myndigheter.

Tillsammans med fastighetsägarens representanter Obligo, förvaltaren Newsec Asset Management och GAJD arkitekter har vi på Development Partner sedan 2011 varit med och transformerat fastigheten till dynamiska kontorslokaler i ett attraktivt läge.

Nya lokaler, renovering, underhållsprojekt

Som en del av fastighetsägarteamet driver Development Partner projekt på bredden och djupet i olika skeden. Från underhållsprojekt till uthyrningsarbeten är vi med och tar fram investeringsunderlag, analyserar kravbilder och utför second-opinion på hyresavtal, samt agerar tekniskt stöd.

Vid genomförande av projekt ansvarar vi som Generalkonsult för att ta projektet från investeringsunderlag hela vägen till inflyttning för hyresgäst eller idrifttagning av anläggning vid underhållsprojekt. Vi handlar upp konsulter och entreprenörer, projekterar system- och bygghandlingar, byggleder samt styr och följer upp projektekonomin. Våra roller innefattar positionerna rådgivare, projektchef, projektledare, byggledare och hyresgästsamordnare.

För mer info kontakta Simon Grimberg.

Läs mer om våra tjänster inom FastighetsutvecklingPlanskede och Projektledning

Kontorsprojekt i centrala Göteborg