HAGA BY

Ny stadsdel i Mölnlycke

På uppdrag av: Joint venture med Kålltorps Bygg och Kjellgren Kaminsky arkitekter
Vår roll: Projektchef

Fastighetsutveckling Haga By, Mölnlyckes Haga

Vi har i nuläget tillsammans med våra partners Kålltorps Bygg och Kjellgren Kaminsky Architecture i samarbete med Tornstaden och Grandab skickat in en planansökan för stadsdelen Haga by som är planerad att byggas strax norr om Mölnlycke centrum med cirka 600 bostäder i form av lägenheter och radhus.

I planansökan tar vi upp eventuella utmaningar; trafikbuller som kan elimineras genom klok placering av hus och en luftledning som genom att grävas ner frigör mark.

Vi tillför därmed en värdehöjning för markägarna på en tidigare icke planlagd mark. Mölnlycke får ett ökat befolkningsunderlag och en mer sammanhållen bebyggelse som stärker centrum.

Området ska kännetecknas av varierande arkitektur med tydlig förankring i samtiden. Bebyggelsen med flerbostadshus, radhus, småhus och samhällsservice i blandad typologi knyter på ett naturligt sätt an till omgivningarna och landskapet.

HSB har förvärvat en del om ca 200 bostäder av de kommande byggrätterna och byggstart beräknas ske 2025-2027.

För mer info kontakta Yngve Karlsson.

Läs mer på projektets hemsida Mölnlyckes Haga.

Fastighetsutveckling Haga By, Mölnlyckes Haga

Läs mer om våra tjänster inom Fastighetsutveckling och Planskede