HSB Dela

Medskapare till HSB Dela, ny modell för att äga en bostadsrätt

På uppdrag av: HSB
Vår roll: Utvecklare av lösning

Bostadsrätt, unga köpare, Göteborg

I dagsläget har de finansiella restriktionerna och därmed det svaga intresset för dyra nyproducerade hyresrätter bidragit till att varken allmännyttan eller pensionskapitalet har förutsättningar att öka byggandet av hyresbostäder.
Det här måste gå att ändra på, tänkte HSB och vi. Genom vårt mångåriga samarbete med HSB Göteborg fick vi möjlighet att vara med och testa idén om hur en bostadsrätt kan göras mer överkomlig. Till vår stora glädje men framför allt till glädje för de som hittills haft svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden har HSB nu sjösatt idén. En idé som nu sprids till övriga storstadsregioner i Sverige.

Detta går nu att läsa på HSB:s hemsida:

HSB vill hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden och lanserar därför HSB Dela med ett pilotprojekt i HSB brf Blanka i Lindholmshamnen i Göteborg.
Med HSB Dela skapar HSB en ny modell för att äga en bostadsrätt. HSB köper 50 procent och du 50 procent. Det innebär att du som köpare betalar 50 procent av bostadsrättens pris och ingår ett samäganderättsavtal med HSB. Samägandeavtalet är tidsbegränsat och gäller under tio år. Satsningen omfattar i dagsläget ett begränsat antal bostadsrätter i form av ettor och tvåor.

För mer info kontakta Yngve Karlsson.

Läs mer om våra tjänster inom Projektledning.

Brf Blanka, projektutveckling Göteborg

Pilotprojektet brf Blanka i Göteborg är nu fulltecknat

HSB Dela inleds med ett pilotprojekt där HSBs unga bosparare bjudits in att anmäla intresse på totalt 23 mindre lägenheter med centralt läge vid vattnet på Lindholmen i Göteborg.
Intresset har varit stort och pilotprojektet är fulltecknat. HSB tittar nu på att utveckla satsningen för att i framtiden kunna erbjuda fler unga ett delägt boende. Håll dig uppdaterad för löpande information om pilotprojektet här på hsb.se/dela.