POLESTARS HUVUDKONTOR

Oberoende projektchef för flera intressenter

På uppdrag av: Autologistikk Property AB
Vår roll: Oberoende Produktchef

Polestar är ett nytt bilvarumärke baserat på el kombinerat med medveten design som etablerat ett nytt huvudkontor på Hisingen för företagsledning, design- och utvecklingsavdelningar. Utmaningarna har varit flera under fastighetsutvecklingen; många aktörer med olika målsättningar och drivkrafter– fastighetsägare, byggare, förstahandshyresgäst och en andrahandshyresgäst som ställt brukarkraven, och inte minst en högprofilerad byggnad som ska manifestera Polestars varumärke.

Vårt uppdrag har varit att agera oberoende projektchef som med öppenhet drivit starka parter mot ett gemensamt mål där alla intressenter har beaktats.