HAGA BY

Ny stadsdel i Mölnlycke

Vi har i nuläget tillsammans med våra partners Kålltorps Bygg och Kjellgren Kaminsky Architecture i samarbete med Tornstaden och Grandab skickat in en planansökan för stadsdelen Haga by som är planerad att byggas strax norr om Mölnlycke centrum med cirka 550 bostäder i form av lägenheter och radhus.

I planansökan tar vi upp eventuella utmaningar; trafikbuller som kan elimineras genom klok placering av hus och en luftledning som genom att grävas ner frigör mark.

Vi tillför därmed en värdehöjning för markägarna på en nu icke planlagd mark. Mölnlycke får ett ökat befolkningsunderlag och en mer sammanhållen bebyggelse som stärker centrum.