SÖDRA ÄNGGÅRDEN

Oberoende coach i stadsutvecklingsprojekt

På uppdrag av: Platzer
Vår roll: Oberoende Coach

Södra Änggården mellan Änggårdsbergen och Dag Hammarskjölds led är en kommande stadsdel i Göteborg som kommer att ha cirka 1 900 lägenheter, förskola, F-9 skola, servicelokaler, parkeringshus etc mm fördelat på 20 kvarter. Stadsutvecklingsprojektet sker i en samverkansorganisation som idag består av 6 parter som svarar för byggnationen. Utmaningarna är därför flera för att nå den formulerade visionen för den nya stadsdelen; ”Ett skönare stadsliv”

För att möjliggöra att visionen nås har vi rollen som en coachande neutral part med uppgiften att hela tiden utifrån en helhetssyn samordna och coacha alla parter. Vi har tillsatt ett team med tre personer som bland annat svarar för genomförandeplanering och budget, har överblicken, vara förutseende för att i tid hantera risker, hålla alla parter informerade och ser till att beslut förankras. Vi ser samtidigt till att ta bort dramatiken genom att ha högt i tak och föra en transparent process.

För mer info kontakta Marcus Jonsson.

Södra Änggården översiktsvy stadsomvandling

Läs mer om våra tjänster inom Fastighetsutveckling, Planskede och Infrastruktur.

Läs mer om projektet på https://www.sodraanggarden.se/