TUVE

Stadsradhus med möjlighet till flergenerationsboende

På uppdrag av: Joint venture med Malmström Edström arkitekter
Vår roll: Skapare av kreativa lösningar

Kommande projekt i Tuve med kreativa lösningar för att skapa en bostad för förstagångsköparen och familjen, med eller utan far-/morföräldrar.

Development partner 09 AB har ihop med Malmström Edström arkitekter ingenjörer tilldelats en markreservation norr om Tuve torg med plats för 15-20 stadsradhus i ägandeform.

Med inriktning på förstagångsköpare/unga barnfamiljer är utgångspunkten en bostad i formen av ett stadsradhus på knappt 100 kvadratmeter. Byggnaden i två plan kan över tid byggas till med en tredje våning och är därför förberedd för detta genom en oinredd råvind alternativt påbyggbar terrass.
På radhuslängornas gavlar planeras att uppföra specialvarianter av radhuslösningen som medger att bottenvåningen kan uthyras separat alternativt ingå i radhuset som helhet. Ägaren får därmed tillgång till en flexibel hyresvärdslösning. Det kan vara exempelvis en familj som bebor de övre planen och som hyr ut bottenvåningen. Därigenom skapas det förutsättningar för ett s.k. generationsboende. Det här är en väl beprövad tradition ifrån de Bohuslänska fiskesamhällena som bevisat sig attraktiv även över tid och är fortsatt användbar även i framtiden.

För att skapa rimlig ekonomi för köparen läggs energi på att skapa kvalitativa yteffektiva bostäder och gemensamt resursutnyttjande med funktioner som t.ex. tvättstuga och cykelgarage.

Förutom flexibla och varierade bostadslösningar läggs också stor omsorg kring den omgivande boendemiljön och infrastrukturen. Detta baseras på den insikt som bland annat stadsingenjören i Göteborg, Albert Lilienberg, hade: ”Det är mellanrummet som definierar staden”.