UTVECKLING AV GÖTEBORGS CENTRALSTATION

Ett utvecklingsprojekt som kommer att sätta Göteborgs Central på kartan

På uppdrag av: Jernhusen
Vår roll: Projektchef, projektledare och samordnare.

Snart kommer nya miljöer och byggnader vid Centralstationen i Göteborg att börja ta form. Med drivkraft från stationen utvecklas området för att möta behoven av en snabbt växande stad. Nära kollektivtrafiken skapas en ny stadsdel och trygg mötespunkt för hela regionen. För att fler i hela Västsverige ska kunna resa, arbeta och leva mer hållbart.

Vi är ödmjuka inför uppgiften att tillsammans med Jernhusen förvalta visionen till verklighet. Våra medarbetare arbetar idag inom flertal arbetsgrupper med roller som projektchef, projektledare och samordnare. Hittills har arbetet inneburit ansvar för markförvärv, upphandling av samverkansentreprenör, förstudier inom: grundläggning, bostad-, kontor-, och hotellcase, logistiksamordning och inte minst ledning av genomförandestudie av allmän plats med stadens förvaltningar. 

Läs mer på https://centralstadengoteborg.se/
Eller kontakta Martin Anderberg.

Stadsutvecklingsprojekt, projektledare
Bild: Jernhusen AB

Läs mer om våra tjänster inom Projektledning