ALINGSÅS TINGSRÄTT

Höjda ambitioner belönades

På uppdrag av: Hemfosa
Vår roll: Byggherreombud

Vi har varit Hemfosas representant genom hela byggprocessen fram till inflyttning. Projektet blev mycket lyckat och Tengbom arkitekter tilldelades Plåtpriset 2016. ”En byggnad som med sin helt titanzinkklädda volym väcker känslor.”

Vår roll var att företräda Hemfosa under plan- och byggprocessen samt genomförandet och då samordna de olika parterna; ägare, hyresgäst, byggare, arkitekt, brukare samt kommunen (fastighetskontoret). Att våga satsa och höja slutnyttan till något mer än en funktionell byggnad möjliggjorde en fastighet som ger avtryck långt utanför domstolsväsendet.

För mer info kontakta Simon Grimberg.

Läs mer om våra tjänster inom Projektledning

Utveckling av Alingsås Tingsrätt
Projektledning Alingsås Tingsrätt