Vi är development partner


Vi är verksamma i hela förädlingskedjan från att identifiera utvecklingsbara projekt, från planskedet till genomförandet i roller som projektchef, projektledare eller rådgivare. Genom att se oss själva som en oberoende partner har vi möjligheten att ha slutmålet i fokus under hela processen. 

Vi utför även projekt i egen regi eller som delägande part i joint venture. 

Mission

Vår mission ger svar på vad, varför och för vem:

Som oberoende partner utvecklar vi mark- och fastighetsprojekt som bidrar till högre livskvalitet samt ett mer hållbart och klokt samhälle.

Kärnvärden

Allt vårt arbete baserar sig på ett gott omdöme och medvetet valda värderingar;

Enkelhet – vi krånglar inte till det.
Problem och svårigheter är extremt närvarande i den värld som omger oss. Som en motvikt till denna komplexitet väljer vi att minimera krånglet och istället ha en lösningsorienterad, öppen och positiv attityd. Ett rakt, öppet och enkelt förhållningssätt är välgörande för såväl oss medarbetare emellan som i våra relationer med kunder och samarbetspartners, Missförstånd och problem undanröjs tidigt och ersätts med respekt, arbetsglädje och produktivitet. Vår förmåga att minimera krångel och problem bidrar till bättre resultat tillsammans, samtidigt som det stärker vår roll som utvecklande partner.

Generositet – vi delar med oss.
Generositet har funnits i vårt DNA från start. Vårt företagsnamn beskriver vår ambition att vara branschens mest utvecklande aktör. För att lyckas i vår strävan måste vi vara och förbli generösa i många perspektiv. Mot varandra som kollegor. Mot samarbetspartners och
kunder. Mot bransch och omvärld. Att dela med sig i vår kontext betyder att vara tillgängliga och prestigelösa. Vi bjuder på oss själva
och är villiga att bidra med kunskap och erfarenhet. För det är bara genom att vara detta som vi upplevs som en ”development partner” på riktigt. Med en generös företagskultur skapar vi en glädjefylld, inkluderande och familjär arbetsplats som vi värdesätter.

Helhetssyn – vi vänder på alla stenar.
Vår verksamhet bygger på att se och visualisera det som ännu inte finns. För att optimera projekt och förverkliga mål har vi en övergripande
helhetssyn. Den gör oss unika och bidrar till vårt existensberättigande. Vi vänder på varenda sten, för att se och slutligen skapa något nytt och efterfrågat. Men att vända på alla stenar innebär också mer än logistiklösningar, stadsplanering och kvadratmeterytor. Den handlar om att vi ser varandras möjligheter och hela potential. Vi ger varandra utrymme och respekterar olikheter. Det ger oss själva och utomstående perspektiv på hur vi med respekt och ödmjukhet samarbetar med både uppdragsgivare, myndigheter och partners.

Bakgrund

Development partner med det formella bolagsnamnet Development partner 09 AB, grundades 2009. Huvudägare är Martin Anderberg, Mikael Fjällglim, Yngve Karlsson samt sex medarbetare som delägare. Samtliga delägare ingår i styrelsen som ledamöter och medarbetare som ännu inte blivit delägare närvarar som adjungerande. Alla anställda ges möjlighet till delägarskap.
Företaget är baserat i Göteborg med 11 medarbetare.