Vi vet vad vi gör
och vi gör det bra

Kompetens x erfarenhet x vilja.
Kompetens och erfarenhet blir inget om du inte har viljan, som för oss är synonymt med att vara proaktiva. Vi har också viljan att se till helheten, dvs. att se affärsnyttan i slutprodukten och totalkostnaden under dess tillblivande.

Läs även längre ner på denna sida om Att vara en del och om Vår partner

Development partner 09 AB, org.nummer 556740-9858, grundades 2009.
Huvudägare är Martin Anderberg, Mikael Fjällglim, Yngve Karlsson och med samtliga medarbetare som delägare. Företaget är baserat i Göteborg med 11 medarbetare och omsatte 2019 ca 30 mkr.

09

START

11

MEDABETARE

30

MKR I OMSÄTTNING
2019

"Vi på development partner skapar idéer och vi vet vad vi vill;
bli branschens bästa partner."

Att vara en del av development partner

Vår verksamhetsidé är att alla medarbetares erfarenhet och kompetens tillsammans blir en hävstång som kan lyfta en affär.

Allt vårt arbete baserar sig på ett gott omdöme och medvetet valda värderingar; helhetssyn, nyfikenhet, enkelhet, respekt och generositet. Dessa genomsyrar allt vi gör, från analysen, vid målformuleringen och i processen.

Internt betyder nyfikenhet att vi ser på omvärlden med öppna ögon. En gång om året tittar vi på nya platser för att stilla en del av nyfikenheten genom att upptäcka nya/andra lösningar inom vårt område – väl utvecklade fastigheter. De senaste åren har vi gjort studieresor till bland annat Amsterdam, Reykjavik, Bratislava, Wien och Milano.

Helhetssyn, enkelhet och respekt ligger till grund för våra gemensamma strategidagar varje vår och höst som sker hemma hos någon av oss, på landet, hos faster etc. Vi pratar då gemensamt om vår gemensamma inriktning framåt. Men vi ägnar oss givetvis också åt en av livets väsentligheter – samtal om vad som gör livet värt att leva kring en gemensamt lagad måltid.

Generositet innebär att vi delar med oss och bjuder på oss själva.

Alla medarbetare får möjligheten att på arbetstid ha fyra till fem dagars kompetensutveckling inom ett område som hen vill utvecklas inom. Medarbetare erbjuds också att bli delägare i bolaget vilket alla nuvarande valt att bli.

Vår partner Scius

Development partner samarbetar med Scius, en samarbetspartner till internationella och nordiska investerare som investerar på de nordiska fastighetsmarknaderna.
Läs mer på scius.se