Kontakta oss

Projekt Haga by, Mölnlycke


Utmärkande för oss som arbetar på development partner är vår erfarenhet av komplexa bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt och att vi har skiftande bakgrunder vilket stärker oss ytterligare.

Marcus Jonsson

VD

Erfarenhet inom utveckling-, nyproduktion och ombyggnad av bostäder, hotell samt kontor.
Arbetar främst som projektchef eller projektsamordnare i uppdrag inom stads- och projektutveckling.

Kontakt
E-post: marcus.jonsson@developmentpartner.se
Telefon: +46 769 47 57 31

Simon Grimberg

vVD

Erfarenhet inom utveckling och ombyggnad av logistik och kontor, med fokus på installationstunga projekt och myndighetslokaler.
Arbetar främst som rådgivare i tidiga skeden vid utveckling av befintliga hus och lokalanpassningar samt som projektledare för om- och nybyggnadsprojekt.

Kontakt
E-post: simon.grimberg@developmentpartner.se
Telefon: +46 707 73 33 36

Mikael Fjällglim

Styrelseordförande

Grundare.
Erfarenhet från hela kedjan – idé till färdigt projekt – med särskilt fokus på affärs- och kontraktsfrågor för såväl externa kunder som i våra egna projekt/joint venture.

Kontakt
E-post: mikael@developmentpartner.se
Telefon: +46 765 55 83 63

Martin Anderberg

Grundare.
Erfarenhet inom stadsutveckling avseende bostäder, kontor och hotell. Arbetar främst som projektchef inom stadsutveckling men även i egen regi/Joint Venture projekt.

Kontakt
E-post: martin.anderberg@developmentpartner.se
Telefon: +46 765 55 83 60

Yngve Karlsson

Grundare.
Erfarenhet från hela kedjan – idé till färdigt projekt – med särskilt fokus på tidiga skeden genom att ta fram och utveckla lönsamma projekt- och fastighetsprojekt. Ansvarig lärare för kurser på Chalmers inom samhällsbyggnad och fastighetsutveckling.

Kontakt
E-post: yngve.karlsson@developmentpartner.se
Telefon: +46 765 55 83 62

Henrik Andersson

Erfarenhet inom tidiga utvecklings- och genomförandeskeden.
Arbetar främst som rådgivare eller projektledare i detaljplaneskeden inom stads- och projektutveckling.

Kontakt
E-post: henrik.andersson@developmentpartner.se
Telefon: +46 702 64 10 25

Amanda Håkansson

Erfarenhet inom nyproduktion och ombyggnationer.
Arbetar främst som projektledare för bostäder, samhälls- och kommersiella fastigheter.

Kontakt
E-post: amanda.hakansson@developmentpartner.se
Telefon: +46 703 09 86 56

Rebecka Sundberg

Erfarenhet inom nyproduktion av samhällsfastigheter och bostäder. 
Arbetar främst som projektledare och byggledare i uppdrag inom bostäder, kommersiella fastigheter och anläggning.

Kontakt
E-post: rebecka.sundberg@developmentpartner.se
Telefon: +46 765 55 83 66

Sophie Edenfelt

Erfarenhet inom tidiga utvecklings- och genomförandeskeden samt nyproduktion av bostäder.
Arbetar främst som affärsutvecklare eller projektchef inom stads- och projektutveckling.

Kontakt
E-post: sophie.edenfelt@developmentpartner.se
Telefon: +46 735 66 30 55

Christian Erlandsson

Erfarenhet inom projektledningstjänster med inriktning på mark och infrastruktur.
Arbetar främst som projektsamordnare eller projektledare i uppdrag inom mark-, anläggnings- och infrastrukturområdet.

Kontakt
E-post: christian.erlandsson@developmentpartner.se
Telefon: +46 734 61 15 12

Anna Johansson

Erfarenhet inom utvecklings- och genomförandeskeden vid nyproduktion av bostäder och affärslokaler.
Arbetar främst som rådgivare eller projektchef inom stads- och projektutveckling både i tidiga detaljplaneskeden och i genomförandeskeden.

Kontakt
E-post: anna.johansson@developmentpartner.se
Telefon: +46 707 46 60 62

Philip Svanberg

Ekonomiansvarig

Arbetar med koncernekonomi, projektuppföljning (controller), fakturering, leverantörsfrågor, rapportering och redovisning för såväl externa kunder som i våra egna projekt/joint venture.