ASPEN STRAND

Avtalslösning med gemensam målbild löste mångårig låsning

På uppdrag av: Lerums kommun
Vår roll: Oberoende problemlösare

Lerums kommun hade i tio år försökt hitta en lösning som möjliggjorde exploatering av tomtmark intill sjön Aspen med utrymme för drygt 500 lägenheter. Utmaningen låg i att det var tre ägare av marken samt en part, fastighetsbolaget Wallenstam, som givits möjligheter att bygga hyreslägenheter. De andra exploatörerna, Skanska och HSB ägde tillsammans tomtmark i mitten av området och kommunen marken runt om.

Vi föreslog en avtalslösning som dels byggde på att det tomtlösa fastighetsbolaget köpte del av de andra bolagens mark men som framför allt byggde på att det blev ett gemensamt projekt för alla parter. Det baserades på en gemensam målbild för hela området och reglerade exploateringen för alla parter, från ax till limpa. Området kallas nu för Aspen Strand.

Samhällsnyttan är uppenbar för kommunen som äntligen får ett attraktivt sjönära bostadsområde. Samtidigt har lösningen givit affärsnytta för Skanska och HSB som kunnat omsätta sitt markinnehav och Wallenstam som kunnat utöka sitt fastighetsbestånd.

För mer info kontakta Yngve Karlsson.

Läs mer om våra tjänster Fastighetsjuridik och lantmäteri.

Utveckling Aspen strand