BACKADALEN

Värdehöjning på mark utanför detaljplanen

På uppdrag av: Joint venture med Hällingsjö Hus, Ängö schakt och Malmström Edström arkitekter
Vår roll: Idé och projektledning

Radhus Backadalen egenutveckling

Vårt egenutvecklade fastighetsprojekt Backadalen började med en obebyggd fastighet utan detaljplan på Hisingen i Göteborg. Marken var i en familjs privata ägo och efter att detaljplanen vunnit laga kraft förvärvade vi fastigheten. Framtagen detaljplan omfattar 2 villatomter, 9 grupphus och 16 lägenheter i bostadsrättsform. För att möjliggöra kostnadseffektiv byggnation bildade vi ett bolag med andra intressenter – Hällingsjö Hus, Ängö schakt och Malmström Edström arkitekter.

För mer info kontakta Henrik Andersson.

Läs mer om våra tjänster inom Fastighetsutveckling och Planskede.

Bostadsrättsprojekt Backadalen
Radhus Backadalen