Rådgivning i förvärvs- och förhandlingsprocessen 

På uppdrag av: PFA Bostad
Vår roll: Rådgivare, byggherrerepresentant, projektledare 

Stadsutveckling, ny stadsdel Kungsbacka
Lindens Park, Kungsbacka.

350 hyresrättslägenheter samt affärslokaler i bottenplan i centrala Kungsbacka som uppförs av Magnolia/Bergman & Höök på uppdrag av PFA Bostad. PFA Bostad ingår i det danska pensionsbolaget PFA, ett av Danmarks största pensionsbolag som äger bostadsfastigheter värderade till ca 27 miljarder SEK.

Lindens Park är ett nyckelfärdigt bostadsprojekt framtaget och sedermera sålt av Magnolia. Development Partners uppdrag bestod initialt av att bistå köparen, PFA Bostad, med teknisk- och kontraktsenlig due diligence i förvärvs- och förhandlingsprocessen. Efter genomfört förvärv av projektet fortsatte uppdraget där vi svarar för bevakning av PFA Bostads intressen i uppförandet av projektet för att säkerställa att säljaren och entreprenören lever upp till avtalad leverans. Vi deltar på kontraktspartsmöten, projekteringsmöten och byggmöten för att säkerställa inflyttning under år 2024. Under tiden driver vi även arbetet med framtagande av koncept för affärslokalerna.

Vi för samtidigt diskussioner med PFA kring fler projekt där vi även bidrar med bevakning av intressanta projekt.

För mer info kontakta Mikael Fjällglim.


Läs mer om våra tjänster inom Fastighetsjuridik och lantmäteri samt Projektledning.