Skapandet av en grön mötesplats i nya Hovås

För dig som vill nå uppsatta mål i ett komplext stadsutvecklingsprojekt med flera parter och intressenter.

På uppdrag av: Nya Hovås Projektutveckling AB
Vår roll: Exploatörens representant

Nya Hovås är en ny stadsdel som växer fram söder om Göteborg med 1500 bostäder, småskalig handel och kontor.

En stadspark har stått högt upp på önskelistan för de boende i den nya stadsdelen och Krogabäcksparken skapar en oas mitt i centrala Nya Hovås. Parken blir en naturlig, grön mötesplats för de boende i området och är utformad för alla åldrar med promenadstråk, bänkar, belysning, grönytor och en lekplats. Krogabäcksparken beställdes av ett konsortium av byggherrar bestående av HSB, Nordr, Skanska och Next Step Group. Parken kommer efter några år av drift i konsortiet att överlämnas till Göteborgs stad för drift och skötsel.

För framtagandet av planerna har vi i huvudsak haft en dialog med Fastighetskontoret och Park- och Naturförvaltningen i Göteborgs Stad. En av utmaningarna är att parken byggs i anslutning till Krogabäcken som är utpekat som ett skyddsområde, med öring som både vandrar och leker i bäcken. För att se till fiskens behov när lekparken utformades inleddes en dialog med såväl Länsstyrelsen som Sportfiskarna. Ett exempel på hur vi arbetar med vår intressentdialog i genomförandet av planskedet. Lösningen blev lyckad för både människorna och öringen.