FRIHAMNEN

Positionering gav tilldelning i frihamnen

Göta Älv, fastighetsutveckling Frihamnen

Vårt arbete var lyckat med att ta vara på Lagerströmsplatsens potential och visa på genomförandeförmåga i samarbetet med en partner med resurser, i detta fall Rikshem. Vi bidrog genom att sätta Rikshem på kartan, dvs positionera dem som en seriös aktör för kommunen.

I fortsatt samarbete med Rikshem har vi formulerat markanvisningsansökan för tilldelning i Göteborgs kommuns stadsdelsprojekt i frihamnen; Vision Älvstaden. Ansökan omfattade 2 000 lägenheter och 100 000 m2 samhällsfastigheter. Den har lett till att Rikshem jämte en annan aktör har fått den största tilldelningen och en framträdande roll i utvecklingen av projektet.

För mer info kontakta Yngve Karlsson.

Läs mer om våra tjänster inom Fastighetsutveckling och Planskede.