TORPAGATAN

Kraftledningsgata blev tomtmark

På uppdrag av: sedermera Egnahemsbolaget
Vår roll: Fastighetsutvecklingsidé

Kraftledningsgata, Projektutveckling

Intill Torpagatan i Göteborg gick en luftburen kraftledning som bildade en obyggbar kraftledningsgata. Detta intill bostadsbebyggelse och helt i närheten av en stor arbetsplats, Östra sjukhuset.

Vi såg potentialen och tog fram förslag på en bättre användning av marken genom att gräva ner kraftledningen. I nuläget har Egnahemsbolaget byggt drygt 20 radhus. För närvarande byggs ca 125 lägenheter av HSB, ca 170 st av Poseidon samt ett BMSS (Boende Med Särskild Service). En ny och större förskola har byggts som ersättning för en äldre.

Uppsidan är uppenbar. Samhällsnytta skapas då tomtmark tillförs med boende i attraktivt läge nära natur, stad och Östra sjukhuset.

För mer info kontakta Yngve Karlsson.

Läs mer om våra tjänster inom Fastighetsutveckling och Planskede.