CENTRUM

Ökat värde i kvarter mitt i stan

På uppdrag av: SEB Trygg Liv

Vår roll: Fastighetsutvecklare

Utveckling av bostadsprojekt i centrala Göteborg

Kvarteret Göta kanal med ena sidan mot Östra Hamngatan med ägaren SEB Trygg Liv, stod inför en hyresgästförändring då Polisen flyttade därifrån. Plötsligt stod fastighetsägaren inför möjligheten att ta ett omtag med ett helt kvarter. Vi antog utmaningen och kom med förslag som skulle öka uthyrbar yta, öka flexibiliteten i kommersiella hyresytor för fler hyresgäster och därmed öka värdet. Lösningen gick i korthet ut på att skapa hyreslägenheter i ena halvan av kvarteret och utveckla de kommersiella lokalerna i andra halvan mot Östra Hamngatan. De bildade då ett U och genom att placera en huskropp på innergården anslöts bägge ändarna i U-kroppen. Därmed kunde ytorna få en bättre sammanhållande planlösning och möjliggöra alternativ uppdelning beroende på hyresgäst.

För mer info kontakta Mikael Fjällglim.

Läs mer om våra tjänster inom Fastighetsutveckling och Planskede.