LAGERSTRÖMSPLATSEN

Läget avskräcker många

På uppdrag av: Joint venture med Kjellgren Kaminsky arkitekter
Vår roll: Fastighetsutvecklingsidé/projektledning

Fastighetsutveckling, ny detaljplan, centrala Göteborg

Lagerströmsplatsen i Göteborg, har idag ett parkeringsdäck och österut oexploaterad mark. Läget har förskräckt många men vi insåg potentialen år 2010. Genom våra tre frågor har vi tagit fasta på potentialen för utveckling av fastigheten och sett en lösning som likt ett kinderägg har tre överraskningar.

• Skapande av centralt belägna bostäder, för studenter och andra medborgare.
• Förbättrad närmiljö med levande kvarter och utökad närservice för bebyggelse runt om.
• Positivt bidrag till stadens medborgare.

Development partners Intressentdialog och Backcastingmodell har bidragit till en strukturerad utvecklingsprocess.
Vi angrep det som sågs som hinder; säkerheten – närheten till sydgående stambanan och motorvägen, bullret från dessa och luftkvaliteten. Genom grundlig analys av nuläget kunde lösningar på frågorna inte bara eliminera utmaningarna utan också bidra till en förbättrad närmiljö.

Lösningen på parkeringsfrågan bidrar också genom att inte se ett berg som ett hinder utan som en möjlighet. Parkeringsplatserna förflyttas helt enkelt till bergrum.
Byggprocessen angreps också och fick en smart lösning med etapper.

Rikshem, en större fastighetsaktör som inte varit etablerad i större omfattning i Göteborgsregionen fick genom samarbete med oss möjlighet till att visa på deras styrka och inriktning och inlämnade en markanvisningsansökan år 2014.

För mer info kontakta Yngve Karlsson.

Läs mer om våra tjänster inom Fastighetsutveckling och Planskede.