VARBERG VÄSTERPORT

Lösning för utmanande trekantstomt

På uppdrag av: Joint venture med Norlander arkitekter
Vår roll: Fastighetsutvecklare

Västerport är en kommande ny stadsdel intill havet i Varberg då industrihamnen, bangården och stationsområdet flyttas. DP har tillsammans med Johannes Norlander Arkitektur tilldelats en markanvisning på en trekantstomt intill huvudstråket och torget; lott 12 i första byggetappen.

Lösningen är en byggnad på tre till sex våningar om 5 000 m2, varav 1 000 m2 kommer att utgöras av verksamhetslokaler såsom butiker och café och resterande yta bostäder. Lösningen har ett starkt hållbarhetsperspektiv med trä. Taken kommer att ha odlingsbara terrasser och grönytor av sedum.