Hyresgästrådgivning

– koncept och avtal för tydliga varumärken

Lndens Park, Kungsbacka


Vi bistår med kompetens inom alla hyresavtalsfrågor genom exempelvis förhandling, ombyggnation eller nyetablering. Utifrån hyresgästers önskemål skräddarsyr vi företagets varumärkesbyggnation med rätt hyreskontrakt inför ombyggnation av befintliga lokaler eller expansion till nya lokaler.

Hyresgästrådgivning

Utifrån era önskemål bistår vi tillsammans med våra övriga tjänster för att skräddarsy er varumärkesbyggnation med rätt hyreskontrakt genom ombyggnation av befintliga lokaler eller expansion till nya lokaler. Tillsammans med ert koncept- och programarbete analyserar vi lämplig lokal sett till er nuvarande hyressituation.

Befintlig byggnad

Om er vision lämpar sig i en befintlig byggnad hjälper vi er att anpassa den för er verksamhet genom att förmedla och förhandla hyresavtal samt projektleda ombyggnationen med helhetsansvar för bl.a. kalkyl, myndighetstillstånd och tidplan.

Ny byggnad

Vill ni designa en ny byggnad skräddarsydd efter era önskemål kan vi hitta lämplig mark och driva detaljplaneprocess samt föra dialog med kommun och näringsliv. Därefter kan vi även paketera affären ihop med ert koncept och kommande hyresavtal för att hitta en fastighetsägare som förverkligar och förvaltar ert nya hus.