NYA HOVÅS

Företrädare för HSB Göteborg i stadsutvecklingsprojekt

På uppdrag av: HSB
Vår roll: Rådgivare, projektledare och samordnare.

Nya Hovås är en ny del av en äldre stadsdel i södra Göteborg. Stadsvisionen har från början varit ”en småskalig blandstad i världsklass” och har utformats med varierande bebyggelse av bostäder, butiker och mötesplatser.  

Redan 2006 tog Next Step över Kodakhuset och började utveckla byggnaden med bland annat kontor- och livsmedelsverksamhet. Vilket sedan blev starten för utvecklingen av hela området.  

Påbörjandeprocessen med planstart tog fart 2010 då Next Step och HSB Göteborg tillsammans med Göteborgs stad började planera stadsbilden för området. Två detaljplaner vann laga kraft 2014 – plan för Brottkärrs närcentrum och plan för bostäder norr om Uggledal. När planerna vann laga kraft såldes de privata bostadsdelarna av området av till tre parter, HSB, Veidekke (Nordr) och Skanska.

Dessa parter bildade sedan konsortiet Nya Hovås Projektutveckling. Tillsammans har de drivit igenom 80 000 BTA bostäder i området. Next Step samverkade med konsortiet med marknadsföring och byggsamordning samt utvecklade den kommersiella byggnationen i Nya Hovås.  

Vårt uppdrag i utvecklingen av Nya Hovås: 

  • Agerat rådgivare för marksäljare och markköpare i frågor om aktieavtal och dess slutreglering.  

För mer info kontakta Marcus Jonsson.

Läs mer om våra tjänster inom FastighetsutvecklingPlanskede, Fastighetsjuridik och lantmäteri samt Infrastruktur.

Nya Hovås, ny stadsdel, stadsutveckling
Bild: HSB